SMS Systém

Systém určený na odosielanie SMS správ z Vašej SIM karty Vám umožní odosielať hromadné správy klientom (občanom). Týmto jednoduchým spôsobom tak viete doručiť informáciu čo najväčšiemu počtu a zaručiť takmer 100% oboznámenie klienta (občana) s informáciou.

Systém je využiteľný najmä pre obce – SMS Rozhlas. Jednoduchým spôsobom viete odosielať obecné správy občanom a odovzdať informáciu bez ohľadu na ich aktuálnu polohu alebo schopnosť pracovať s internetom a aplikáciami.

Výhodou systému je jeho jednoduchá a intuitívna obsluha. Možnosť pripojiť sa a odosielať SMS oznamy odkiaľkoľvek cez internet. Naplánovanie pravidelných oznamov v kalendári a bez časovej tiesne.

Aktuálne je táto novinka nasadená a využívaná v obciach Malá Ida, Vyšný Medzev a Rudník. V ďalších obciach prebieha implementácia.

Neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si prezentáciu systému.